El patronat municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament d’Alacant, dirigit per l’edil José Ramón González, ha donat aquest matí l’últim pas per a iniciar les obres de construcció dels habitatges per a lloguer social de l’edifici ‘La Porta gran’ situada en el barri antic, aprovant el contracte de la seua direcció facultativa a la UTE Posidònia- Belmonte Botella, que ha sigut l’oferta més econòmica per 35.695 euros.

Les obres donaran inici aquest mes de novembre, compten amb una important inversió d’1.142.247€, i amb elles s’aconsegueix ampliar el parc públic amb 14 nous habitatges socials municipals, que seran llogades a joves i majors. A més està previst millorar els accessos del centre històric amb nous itineraris per als vianants, crear una nova placeta, i construir un ascensor d’ús compartit amb els veïns de Santa Cruz, al qual es tindrà accés amb una targeta.

El regidor d’Habitatge ha posat en valor aquestes obres i les que s’executaran en Sant Blas assenyalant que signifiquen “una inversió milionària en habitatge social amb més de tres milions d’euros destinats a construir llars per a les persones que més ho necessiten, i que es realitzaran amb fons propis de l’Ajuntament, i ha demanat major implicació dels governs autonòmics i del govern central per a poder continuar executant nous projectes i construccions”.

En la junta celebrada de manera telemàtica també ha aprovat adjudicar a la mercantil COR ASOC S.L, per 62.010 euros, el projecte per a construir un nou edifici al carrer Ceuta, situat en el barri de Sant Blas, que compta amb un pressupost de 2,1 milions d’euros, per a construir un total de 34 habitatges de lloguer social.

El regidor d’Habitatge ha demanat «una major implicació i finançament a la Generalitat Valenciana i el Govern per a construir habitatges socials a Alacant, ja que ha de sufragar amb fons municipals propis més de 3,2 milions d’euros per a portar avant les obres de construcció de dos edificis amb 48 nous habitatges quan la competència no és municipal”

El Patronat Municipal de l’Habitatge ha promogut l’obra del carrer Ceuta en un solar municipal, situat al costat de quatre edificis d’habitatges municipals, situats als carrers Antonio Martín Trenco. La nova edificabilitat serà de dues plantes i un àtic, i es construiran 19 habitatges de dos dormitoris, sent tres d’elles adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, i 15 immobles d’un sol dormitori.

La prioritat per a l’equip de Govern és incrementar el parc d’habitatges per a lloguer social per això es continuarà treballant amb els solars que són de propietat municipal per a continuar invertint en noves construccions.

Obres de manteniment i reparació de la façana de l’edifici situat al carrer Sant Raimundo

Així mateix dins de les obres de manteniment del parc públic d’habitatges s’ha aprovat al seu torn el Pla de Seguretat i Salut per a executar les obres de Reparació estructural de la façana de l’edifici Propietat del Patronat situat al carrer Sant Raimundo a la mercantil SIGNIA SOLUCIONS TÈCNIQUES, S.L, per 46.499 euros. En l’edifici d’habitatges municipals situat en Sant Raimundo se solucionarà els desperfectes que té la façana de rajola caravista per a reparar les fissures i rajoles en els forjats.

 

Modificació del projecte sense cost en les obres del vessant de la Porta gran

Finalment, s’ha autoritzat el Patronat de l’Habitatge a redactar un projecte modificat sense increment econòmic de les obres de posada en valor de les restes arqueològiques en el vessant de la Porta gran, i la modificació del contracte sense alterar les condicions essencials de la licitació i la seua adjudicació.

Aquest projecte modificat es deu al fet que l’execució de les obres de caràcter patrimonial ha requerit de seguiment arqueològic, que, després dels sondatges i excavacions, ha anat verificant o corregint la previsió del projecte, adaptant les solucions a les evidències que els arqueòlegs van descobrint.

Aquestes circumstàncies no van poder ser previstes en el moment de redactar el projecte, ja que part de les restes arqueològiques només han aflorat amb la pròpia obra, i el Patronat ha emés un informe favorable perquè el total import de les millores d’obra previstes en el contracte i oferides pel contractista, anaren emprades a compensar les modificacions perquè l’objectiu fonamental era aconseguir una restauració correcta dels elements defensius.

A més, l’execució de molts dels treballs, com en la muralla adossada a la mitgeria de l’edifici de Primo de Rivera, va requerir de mitjans auxiliars especials com a encofrats trepadores, plataformes elevadores i grues per a pujar tot el material de construcció.

 

Palacio del Portalet-LAB15 del Barri antic d’Alacant

En l’últim punt de la junta s’ha aprovat traure a licitació el servei de control d’accessos, obertura i tancament del Palau del Portalet-LAB15 del Barri antic d’Alacant, amb un pressupost de 119.900,00 euros, de tres anys de duració més dos anys de pròrroga.