Obert de dilluns a diumenges a partir de les 10.00 hores

En BIOPARC València recreem, en els nostres 100.000 m², naturalesa salvatge del continent africà: el bosc equatorial, Madagascar, els grans aiguamolls i la sabana. Els animals, la vegetació i el paisatge formen un conjunt que permet al visitant aprendre sobre les relacions entre els organismes i elements que conformen els ecosistemes, de manera que els ajude a comprendre el seu funcionament i els incite a conservar-los.

Per a aconseguir aquest objectiu de conscienciació, és necessari que les instal·lacions siguen adequades perquè els animals puguen desenvolupar un comportament natural. En aquest sentit, en BIOPARC València es dona prioritat al benestar animal des de la pròpia conceptualització del projecte a la construcció, manteniment i gestió d’aquest.

Una de les característiques que ha convertit a BIOPARC en referent mundial entre els parcs d’animals són els espectaculars recintes multiespècie. Espais que recreen fidelment els hàbitats i en els quals animals de diferents espècies conviuen entre si, tal com ho farien en la naturalesa. Aquests recintes suposen un estímul i un enriquiment per als animals i, a més, ofereixen al visitant una imatge molt més real de la naturalesa.

Els animals viuen en captivitat i, òbviament, això és diferent a estar en la naturalesa. L’important és conéixer de cada espècie quines són les seues necessitats biològiques i fisiològiques i intentar reproduir-les tan bé com siga possible. És a dir, els animals que viuen en parella han d’estar en parella, els que viuen en grup en grup i tindre tots els elements que necessiten. La part social del seu comportament és crítica perquè puguen desenvolupar el comportament social típic de la seua espècie.
L’objectiu final de BIOPARC és la Conservació, entesa des del seu sentit més ampli amb la protecció del planeta, fins a les accions més concretes dirigides a assegurar la pervivència de les espècies més amenaçades.

La Fundació BIOPARC és l’entitat que fa realitat el somni conservacionista dels BIOPARC, perquè el sentit de mantindre animals en captivitat és aportar un benefici directe a les poblacions d’aquestes mateixes espècies en el seu medi natural. Sobre aquesta idea, la Fundació BIOPARC es constitueix com l’eina per a materialitzar accions de conservació dels ecosistemes del món, i de divulgació de la importància del manteniment del divers llegat natural a nivell global.