El Ple del Consell ha aprovat un decret que modifica la convocatòria d’ajudes directes extraordinàries per al suport a la solvència empresarial en la Comunitat Valenciana en resposta a la pandèmia de la COVID-19, amb la finalitat de donar cabuda a més empreses beneficiàries.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat que després d’haver-se resolt el 90% de les sol·licituds presentades, i existint crèdit disponible, «s’ha considerat convenient realitzar aquesta nova convocatòria per a aprofitar en el màxim aquests recursos econòmics i ajudar així a impulsar la reactivació» de les empreses.

En aquest sentit, «es flexibilitzen els requisits, permetent que les empreses amb resultats negatiu en 2019 puguen acollir-se a les ajudes sempre que declaren un resultat positiu en 2018 i complisquen amb la resta dels requisits establits».

Entre les novetats, Oltra ha destacat també que, juntament amb les quantitats que es destinen a satisfer deute pendent, «passaran a ser subvencionables els costos fixos incorreguts, encara que no hagen sigut determinants de pèrdues».

Així mateix, ha explicat que per a aquelles subvencions ja concedides en les convocatòries anteriors «s’amplia el termini de justificació, que finalitzarà als tres mesos de la publicació del nou decret en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».

Oltra ha apuntat que tant «en el cas que ja s’haja presentat una sol·licitud» en les convocatòries anteriors «i haja sigut concedida una ajuda com si ha sigut denegada, les empreses puguen tornar a presentar-se en aquesta convocatòria», ja que «la flexibilització dels criteris pot fer que ara sí que entren en la convocatòria».

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta nova convocatòria s’iniciarà a les 9.00 hores de demà, 4 de desembre, i finalitzarà a les 23.59 hores del 13 de desembre. Totes les sol·licituds hauran de presentar-se de manera telemàtica en seu electrònica de la Generalitat.