El Museu del Joguet d’Ibi organitza i inaugura divendres que ve, 12 de novembre, a les 20.00 h, l’Exposició Restrospectiva de “Històries de Joguets”, en el Centre Cultural Salvador Miró d’Ibi. La mostra, que estarà oberta fins al 19 de desembre de 2021, recull els resultats d’una convocatòria artística oberta, duta a terme des de fa cinc anys pel Museu Valencià del Joguet, en col·laboració amb l’Associació Cultural ENGAFAT d’Ibi. Els projectes artístics que es podran veure en aquesta exposició han sigut realitzats entre 2017 i 2021 per 88 participants entre artistes plàstics/as, músics/as, il·lustradors/as, dissenyadors/as, realitzadors/as i multitud de persones aficionades a l’art que viuen o estan en connexió amb Ibi i la resta de la Vall del Joguet.

“Històries de Joguets” s’ha convertit en una manera de gaudir de la cultura i generar punts de trobada per a persones professionals i aficionades a l’art en les seues diferents manifestacions. Així mateix, gràcies a aquesta iniciativa, s’ha incentivat el paper de les associacions en la vida cultural de la nostra localitat i el reconeixement del treball artístic de les persones participants. S’ha expandit a través de les itineràncies i de la mediació educativa a altres persones i localitats. Finalment, ha servit de plataforma per a la professionalització de dissenyadors/as, creatius/as, gestors/as culturals i artistes que han pogut projectar així les seues carreres.

Al llarg d’aquests cinc anys de projecte, “Històries de Joguets” ha vist passar per les sales del Museu Valencià del Joguet més de 180 obres que les seues temàtiques giren entorn del món del joguet, el joc i la indústria joguetera, a través de punts de vista personals i creatius. Totes elles estan recollides en el catàleg de l’exposició que es presentarà durant aquesta cita cultural. En ell han col·laborat membres de l’Associació Cultural ENGAFAT i ha sigut editat pel Museu Valencià del Joguet i el Centre Cultural Salvador Miró.

Com a mediació educativa per a aquesta exposició, s’oferiran visites guiades gratuïtes per a grups escolars, que podran realitzar-se de 9.00 h a 12.00 h amb reserva prèvia en el Museu Valencià del Joguet. 966550226.

 

Noticia en castellano

El Museo del Juguete de Ibi organiza e inaugura el próximo viernes, 12 de noviembre, a las 20:00 h, la Exposición Restrospectiva de “Històries de Joguets”, en el Centre Cultural Salvador Miró de Ibi. La muestra, que estará abierta hasta el 19 de diciembre de 2021, recoge los resultados de una convocatoria artística abierta, llevada a cabo desde hace cinco años por el Museo Valenciano del Juguete, en colaboración con la Asociación Cultural ENGAFAT de Ibi. Los proyectos artísticos que se podrán ver en esta exposición han sido realizados entre 2017 y 2021 por 88 participantes entre artistas plásticos/as, músicos/as, ilustradores/as, diseñadores/as, realizadores/as y multitud de personas aficionadas al arte que viven o están en conexión con Ibi y el resto del Valle del Juguete.

“Històries de Joguets” se ha convertido en una manera de disfrutar de la cultura y generar puntos de encuentro para personas profesionales y aficionadas al arte en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, gracias a esta iniciativa, se ha incentivado el papel de las asociaciones en la vida cultural de nuestra localidad y el reconocimiento del trabajo artístico de las personas participantes. Se ha expandido a través de las itinerancias y de la mediación educativa a otras personas y localidades. Finalmente, ha servido de plataforma para la profesionalización de diseñadores/as, creativos/as, gestores/as culturales y artistas que han podido proyectar así sus carreras.

A lo largo de estos cinco años de proyecto, “Històries de Joguets” ha visto pasar por las salas del Museo Valenciano del Juguete más de 180 obras cuyas temáticas giran en torno al mundo del juguete, el juego y la industria juguetera, a través de puntos de vista personales y creativos. Todas ellas están recogidas en el catálogo de la exposición que se presentará durante esta cita cultural. En él han colaborado miembros de la Asociación Cultural ENGAFAT y ha sido editado por el Museo Valenciano del Juguete y el Centre Cultural Salvador Miró.

Como mediación educativa para esta exposición, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas para grupos escolares, que podrán realizarse de 9:00 h a 12:00 h con reserva previa en el Museo Valenciano del Juguete. 966550226.