La Fira del Llibre de València és una activitat que organitza la Fundació Fira del Llibre de València i el Gremi de Llibrers de València. Es desenvolupa amb periodicitat anual a la ciutat de València per a promoure el llibre, la lectura i l’activitat de les llibreries. És la segona fira d’Espanya, tant per volum comercial com per la gran quantitat d’activitats culturals que s’organitzen al voltant del llibre i la lectura.
La Fundació Fira del Llibre de València, de la Comunitat Valenciana, va nàixer en 2018, i té com a fi el foment de la cultura del llibre com ben cultural universal, mitjançant accions que afavorisquen l’increment de la lectura. La seua finalitat principal és, per tant, l’organització de la Fira del Llibre de València, un dels majors esdeveniments entorn del llibre i la lectura, a nivell nacional, que es ve desenvolupant des de fa 53 anys a la ciutat de València, organitzada pel Gremi de Llibrers de València, impulsor d’aquesta fundació.
El seu objectiu fonamental és que la Fira del Llibre amplie la seua àrea d’influència, generant nous esdeveniments al llarg de l’any, sota la mateixa denominació, que porten les activitats més enllà de les dates i l’espai geogràfic en què se celebra, amb una vocació de servei públic.
En la filosofia d’aquesta fundació està la concepció del llibre i la lectura com a elements transversals a la resta de la cultura, amb la voluntat d’establir sinergies amb disciplines com la música, el teatre, el cinema o la dansa; per descomptat, amb la cerca d’especial cohesió amb el món de les arts plàstiques, i especial interés, en la il·lustració o en la fotografia.
Constatant la realitat de la desigualtat existent del valencià respecte del castellà, la fundació presta una especial atenció a les accions que es desenvolupen a la Comunitat Valenciana que afavorisquen l’increment de la lectura en llengua pròpia.
Des de 1985 la Fira del Llibre se situa tradicionalment en un emplaçament gratificant, cèntric i accessible com són els Jardins de Vivers de València.