La Diputació de València, a través de València Turisme, distribuirà enguany un total de 951.000 euros a la província a través del programa de subvencions “Impulsem Turisme” 2022, que en aquesta edició incrementa 150.000 euros el seu pressupost per a augmentar les ajudes destinades a inversions en els municipis menors de 30.000 habitants.

Les ajudes econòmiques, convocades hui en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), tenen com a objectius generals la creació de productes turístics; accions de promoció, creació, manteniment i millora d’infraestructures turístiques; i la posada en marxa de mesures per a reduir l’impacte de la crisi provocada per la Covid-19 a la província.

El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha destacat l’interès de la Diputació de València enguany per «convocar aquestes ajudes al més prompte possible, per a sumar el nostre esforç al de tots els agents implicats en la recuperació del turisme i amb les majors garanties en benefici dels municipis, del sector, de l’economia i del futur de la província».

Les cinc línies d’acció del programa «Impulsem Turisme» 2022 s’agrupen en dos grans blocs, un destinat a entitats locals i uns altres a entitats sense ànim de lucre.

Ajudes a entitats locals

Les Ajudes a Entitats Locals es distribueixen entre les dirigides a municipis sense la condició de municipi turístic i entitats locals menors, amb un pressupost de 201.000 euros; les destinades a subvencionar inversions en municipis de menys de 30.000 habitants, dotades amb una partida de 250.000 euros (150.000 euros més que en 2021); i les consignades per a mancomunitats, per un valor de global de 100.000 euros.

Ajudes a entitats sense ànim de lucre

Respecte al segon bloc d’ajudes, les destinades a Entitats Sense Ànim de Lucre, es distribueixen entre les dirigides a associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre (200.000 euros); i les convocades per a organitzacions representatives de les empreses del sector turístic de la província (200.000 euros).

Despeses subvencionables

Es consideraran despeses subvencionables els especificats en cada línia d’ajudes del programa “Impulsem Turisme” 2022, entre els quals figuren: el desenvolupament de productes turístics nous; organització d’esdeveniments turístics, edició i publicació de catàlegs; cartelleria o altres suports publicitaris; campanyes de promoció turística; aplicacions informàtiques que contribuïsquen a millorar la gestió de la informació turística; accions i/o plans encaminats a la gestió turística intel·ligent; i despeses derivades d’inversions en condicionament d’infraestructures i instal·lació de senyalització, entre altres.

Termini de sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds a les cinc línies d’ajudes del programa «Impulsem Turisme» 2022 de València Turisme conclourà el pròxim dia 31 de març (inclusivament).Més informació en la pàgina web de València Turisme: www.valenciaturisme.org/zona-professional