Més de 300.000 places estructurals d’interins en el sector públic es convertiran en fixes abans del 31 de desembre de 2024 i es reduirà la temporalitat d’interinitat d’un 30% existent fins a un maxim del 8%. El Congrés ha ratificat el Reial decret llei que reduirà gradualment en els pròxims tres anys. Els tres sindicats més representatius, CCOO, CSIF I UGT van consensuar aquesta iniciativa amb l’Administració Local, Comunitats Autònomes i el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, aprovant-se posteriorment en Consell de Ministres.
La Votació va ser molt ajustada va prosperar gràcies a un vot de diferència atorgat per ERC.
Aquesta és la situació dels interins amb aquesta nova llei:

-Aquells que hagen ocupat plaça de manera ininterrompuda en els últims 10 anys i que no haja eixit a concurs en aqueix període podran aconseguir la fixesa per valoració de mèrits sense necessitat de presentar-se a examen. El seu caràcter no serà de funcionari sinó de personal fix.

-No obstant això, els que no complisquen aquest perfil hauran de sotmetre’s a unes oposicions no eliminatòries (una altra de les novetats de la reforma) en les quals es tindran en compte l’experiència fins a un 40%. En cas de no superar-les, rebran una indemnització i passaran a formar part de borses d’ocupació específiques d’interins. La indemnització serà de 20 dies per any treballat i no podrà superar mai les quantia de 12 mensualitats.

-Els que porten tres anys en el mateix lloc i que no hagen sigut tret a concurs podran romandre en el mateix fins que siga adjudicat.

La lluita per canviar les propostes de la Llei Icetazo (Miquel Iceta) passar perquè els funcionaris que porten aquests tres anys es convertisquen també en fixos sense haver de passar pel procés selectiu.
Una altra qüestió és la dels funcionaris que porten molts més anys en llocs itinerants ocupant posats per contracte en diferents llocs de l’Administració, amb períodes de mesos, anys, que tornen a l’atur i despues tornen a integrar-se en l’Administració Púbica. Personal que té una llarga experiència i coneixements i que probablement perdran les opcions de tornar a ser contractats per l’Administració.
Un exemple és l’Administració de Justícia, on molts interins han estat en el Jutjat de pau, el Servei Comú, en departaments penals o civils i que aquest decretazo no contempla. No és suficient la indemnització proposada ja que suposarà per a persones amb una certa edat la seua exclusió de la vida laboral i d’altra banda serà una garrotada per a les administracions amb menor pressupost que hauran de fer front a tals indemnitzacions.
Una altra fugida de talents que no ha contemplat l’actual govern com altres tantes qüestions importants en aquest País.