L’Ajuntament d’Alacant ha aprovat aquest dimarts en Junta de Govern l’adjudicació del contracte de Gestió del Trànsit a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Aceinsa Mobilitat S.A i Electrónic Tráfic, per un períde de cinc anys i una inversió de 8.058.476 euros. El nou servei incorporarà un sistema digital de gestió intel·ligent que integrarà tots els sistemes implantats per a millorar la mobilitat i l’ordenació del trànsit rodat, per als vianants i ciclista, a més de la seguretat viària.

El regidor de Trànsit, José Ramón González, ha explicat que amb aquest nou contracte “es millorarà i actualitzar el sistema de gestió de trànsit intel·ligent d’Alacant, amb un nou programari d’última generació”. A més, entre les millores previstes l’edil va avançar que “s’implantarà un sistema de visió i control del trànsit (*VMS) que permetrà la integració de tots els sistemes implantats a Alacant, com el control d’accessos al Barri antic, les cambres de control del carril bus o les noves cambres d’Alacant Es Mou”.

El nou contracte es porta avant amb l’objectiu de poder executar el manteniment, conservació, reparació, modificació i explotació de les instal·lacions de senyalització semafòrica i els seus elements de comunicacions i control i vigilància del trànsit de la ciutat.

Així mateix José Ramón González va manifestar la seua satisfacció de poder finalitzar el procediment de contractació i adjudicar un nou contracte millorat amb el qual s’aconseguirà “optimitzar la utilització de la xarxa viària de la ciutat, garantir la seguretat viària i aconseguir el millor funcionament del trànsit rodat, per als vianants i ciclista, tot això en el marc de les diferents estratègies i polítiques d’àmbit europeu, nacional, autonòmic i local que persegueixen la consecució d’una mobilitat sostenible, segura, connectada i oberta a les noves tecnologies i integradora”.

El nou contracte consta de tres grans àmbits d’actuació, d’una banda està el manteniment correctiu i preventiu de totes les instal·lacions de regulació, control i visionat del trànsit amb semàfors que inclouen els elements descrits en el present plec.

A més s’executarà la Gestió intel·ligent de la mobilitat, amb participació en l’explotació de la Sala de Control de Trànsit des de la qual s’administren els sistemes d’informació, gestió i control, tant del trànsit particular com dels diferents sistemes de transport públic, amb subjecció als plecs de condicions i llistats de preus d’aquest plec.

Finalment el nou contracte inclou inversions de reposició dels elements semafòrics per a la contínua renovació i millora de les instal·lacions. Adequació i adaptació dels sistemes i elements de la instal·lació que requerisquen modificacions per a millorar l’accessibilitat i seguretat de la infraestructura viària

Integració de la gestió de la Plataforma Smart City

Des de la regidoria de Mobilitat i Trànsit han informat que durant l’exercici 2023, la configuració dels sistemes actuals quedarà augmentada amb la integració dels components de la plataforma Smart City que s’habilitarà amb el contracte de Red.es “Desenvolupament de la iniciativa Alacant Es Mou”.