La Mesa de Contractació de l’Ajuntament d’Alacant, que presideix l’edil Manuel Villar, ha aprovat elevar a la Junta de Govern la proposta de classificació de les mercantils que opten a executar la remodelació del pavelló municipal “Pitiu Rochel”, sent Doalco la que ha obtingut la millor puntuació, per un import oferit de 2.056.163,53 euros i un termini d’execució de deu mesos. La proposta serà confirmada en Junta de Govern.

El projecte contempla dur a terme obres necessàries per a condicionar tant l’interior com l’exterior del pavelló, amb l’objectiu de realitzar una nova redistribució dels espais, per a adaptar-los i millorar-los dotant d’unes zones millors tant per a les necessitats actuals dels treballadors com dels nombrosos usuaris diaris de les instal·lacions. Les obres d’ampliació consistiran en la formació d’una quarta entrada al Pavelló en la qual es condicionarà la zona de taquilles. Es renova el paviment de la pista central i s’inclou accessibilitat per a elements esportius.

Quatre entitats són les que s’han presentat per a realitzar el projecte de remodelació del pavelló municipal “Pitiu Rochel”. L’oferta realitzada per Doalco, és de 2.056.163,53 euros, la qual cosa redueix el preu inicial de licitació en 243.836,47 euros, el pressupost base de licitació dels quals va ser de 2,3 milions d’euros. Una vegada present la documentació l’entitat requerida per contractació, s’emetrà un informe tècnic sobre el compliment dels requisits exigits com a solvència i es duguera a terme el tràmit final i serà aprovat en Junta de Govern.

Els edils d’Infraestructures i Esports han explicat que amb aquestes obres es contempla “la creació d’un nou espai de cantina, emplaçat al costat de l’accés principal, amb doble entrada interior i exterior per a major funcionalitat, així com renovació del paviment de la pista central, incloent accessibilitat per a elements esportius”.

També es preveu dur a terme la reforma en la part externa del pavelló, i per a això es procedirà a la reparació i actualització de les façanes i les cobertes, per a corregir els danys de filtracions, humitats, clivelles, despreniments de revestiment, així com per a renovar la imatge de l’edifici.

Es realitzarà una redistribució en la planta baixa per a habilitar la zona de vestuaris, emmagatzematge i sales de diferents usos. I, d’altra banda, per a donar més amplitud i llum a la sala de premsa es procedirà a l’ampliació del buit de façana i la substitució de 15 finestres existents per dues finestres d’obertura abatible.

Estadi municipal d’atletisme “Joaquín Villar”

En la Mesa de Contractació també s’han obert els sobres de les dues empreses presentades per a adjudicar-se la redacció del projecte de renovació de l’estadi d’atletisme municipal “Joaquín Villar”, a favor de la mercantil Carlos Payá Tenorio, amb una oferta de 58.225,07 euros. Amb la redacció d’aquest projecte, es fa el primer pas per a l’execució d’una reforma que està valorada inicialment en 1.297.349,90 euros.

Amb la redacció d’aquest projecte, s’abordarà la renovació de la pista d’atletisme de huit carrers i el seu equipament, es crearà un corredor de training de gespa artificial, es consolidaran les soleres de formigó dels perímetres nord, sud i est, es condicionarà un circuit biosaludable al jardí sud i el quiosc del jardí nord. D’altra banda, es construirà una rampa d’accés des dels vestuaris, es renovaran els lavabos, es construirà un quiosc-bar i s’habilitarà un circuit esportiu exterior, a més de completar el clos de l’estadi en els seus extrems nord i sud.

La Mesa de Contractació també ha aprovat la renovació de l’enllumenat en aquesta instal·lació, al costat de les quals es duran a terme a la Ciutat Esportiva, els pavellons de Tómbola, Florida- Babel “Vicente Crespo” i el poliesportiu Divina Pastora, a favor de la mercantil Electronic Trafic S.A, per un import de 822.581,04 euros.

Pavelló esportiu Tómbola

Així mateix, la Mesa de Contractació també ha conegut les propostes presentades de les tres empreses que opten a la redacció del projecte del nou pavelló esportiu en el barri de Tómbola, presentades per la UTE Agenia Enginyeria i Arquitectura S.L juntament amb José Manuel Sánchez-Carrero León, Carlos Payá Tenorio, i Sant Joan Arquitectura S.L, que va eixir a licitació amb un pressupost base de 154.429,27 euros.

La construcció es durà a terme en unes instal·lacions situades al costat del poliesportiu preexistent, en part de l’espai lliure que ara ocuparia la zona enjardinada annexa. A més la seua execució seria compatible amb el funcionament de les instal·lacions actuals sense que haguera d’interrompre’s la seua utilització.