L’Associació Espanyola de Petites i Mitjanes Fundacions acompanya, assessora i promociona a les entitats socials i ONG associades.

 El segell PYMEF certifica el comportament íntegre i responsable de les entitats que el posseeixen.

PYMEF (Associació Espanyola de Petites i Mitjanes Fundacions) és una entitat que va nàixer en 2018 amb l’objectiu principal d’ajudar a les diferents fundacions que han sorgit amb la inquietud de millorar el teixit social a través d’una labor d’acompanyament, assessorament i promoció. L’excel·lència i efectivitat en la posada en pràctica dels seus valors ha propiciat que, en tan sols tres anys, 200 fundacions hagen passat a formar parts d’aquesta fundació de fundacions.

De fet, PYMEF ha contribuït a la constitució de moltes d’elles, acompanyant-les en el procés jurídic, administratiu i organitzatiu, però també en un molt important: el de la seua promoció.

Prova d’això, és el treball de la reconeguda fotògrafa i col·laboradora de l’entitat, Ana Palacios, que ha posat la seua lent al servei de les entitats que formen part de PYMEF, posant-les en el punt de mira perquè el món les conega a través de la seua difusió en destacades publicacions de gran tirada nacional i internacional. Un exemple és el seu treball per a la Fundació La Llar i la Fundació Santuari Gaia, on el reportatge del santuari d’animals ha tingut una gran repercussió en les prestigioses revistes de renom com The Guardian, Blad, l’Avantguarda i National Geographic.

En aquesta línia, també s’emmarca el reportatge que està preparant sobre Regeneration Academy, que usa l’educació com una eina per a regenerar la terra, oferint als joves coneixements per a poder innovar en els camps aplicant l’agricultura regenerativa i la restauració dels ecosistemes. Aquesta Fundació, és tan sols una mostra de les nombroses entitats dediques a la recuperació de la terra i el respecte per la naturalesa que se situen sota el paraigua de PYMEF.

Durant els últims anys, l’anomenat Tercer Sector, ha experimentat un gran creixement com a fidel reflex d’una ciutadania cada vegada més compromesa. És per això, que PYMEF aglutina entitats, fundacions i ONG que centren la seua activitat en els camps de la salut, educació, assistència social, investigació científica, emprenedoria, generació d’ocupació, conservació del patrimoni, promoció de la cultura, protecció del medi ambient i el foment de l’esport.

Entre els seus associats es troben fundacions tan conegudes com Igualtat Animal, Ochotumbao, Museu del Cinema, Santuari Gaia, Santuari Vegan, Dones felices, Gospa Arts, Soc Mamut, Paisatge, Societat de Concerts d’Alacant i Nadine Joyce Músicos per la Salut, La vida és bella, L’Harmònica de Buñol, , Animal Rescue, Joc net i, European Guitar entre moltes altres.

Una de les particularitats de PYMEF radica en la seua gran experiència, la qual cosa provoca que els temps en les gestions es reduïsquen sensiblement per a ser una eina efectiva de representativitat enfront dels organismes públics. D’aquesta manera, s’erigeix com a interlocutor amb els diferents protectorats, ofereix formació i es manté al dia sobre reglamentacions, ordenances, legislació i subvencions per a comunicar-li-ho de manera directa, senzilla i efectiva als seus associats. Tot això és possible gràcies a un equip que abasta parcel·les com la investigació de mercats, assessorament legal i fiscal, relacions amb la Unió Europea, màrqueting, comunicació, RSC i legal.

A més, els membres de PYMEF són susceptibles de rebre el “Segell PYMEF”, que certifica el comportament íntegre i responsable mitjançant la seua anàlisi, valoració i acreditació per part de la comissió responsable d’aquest reconeixement.

PYMEF treballa de manera transversal per a oferir una proposta de valor a tots els seus membres, no sols per a la captació de voluntaris, sinó també per a rebre suport institucional i econòmic, apuntalant i potenciant la gran labor social que realitzen. En un moment en el qual les empreses aposten per la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), s’estableixen les bases necessàries per a generar relacions de col·laboració sent PYMEF l’entitat que estableix els ponts que uneixen als uns i els altres.