Aquesta setmana ha tingut lloc la Junta Local de Seguretat per a previndre i coordinar actuacions futures en matèria de seguretat. Entre els assumptes tractats, s’han repassat les dades de criminalitat, les anàlisis de la delinqüència del municipi i propostes de millora, així com mesures de seguretat i mesures sanitàries en la preparació d’actes festius. A més, s’han coordinat els dispositius i reforços necessaris amb totes les forces i cossos de seguretat: Policia Local, Guàrdia Civil, Policia Autonòmica, etc.

En la comparativa respecte a l’últim any hàbil, els números indiquen que Teulada Moraira ha millorat en seguretat, perquè la incidència de delinqüència ha baixat i, mensualment, continua disminuint de manera accentuada.

L’alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha volgut mostrar-se satisfet per “la progressiva i continuada disminució de la incidència d’actes delictius. Agraint sempre la labor dels cossos de seguretat”. Respecte a la coordinació i prevenció, Llobell ha remarcat que “de cara a futurs esdeveniments, està tot previst, encara que continuem fent una crida a la responsabilitat individual de cada ciutadà per a poder continuar gaudint de les festes amb normalitat”.

A aquesta reunió ha assistit l’alcalde de Teulada Moraira i president, Raúl Llobell, i com a vocals: Rosana Caselles Llobell, regidora de Festes; José Antonio Bisquert Llobell, regidor de Serveis Generals; Almudena Rodríguez Bas, secretària de l’Ajuntament de Teulada; Carlos Murias López, cap en funcions de la Policia Local; Jorge Gorgés Fernández, Sotssecretari General de la Subdelegació del Govern a Alacant; José Hernández Mosquera, coronel cap de la Comandància d’Alacant; Jerónimo Pacheco Polo, comandant cap de la Companyia de Calp; Rogelio Molina García, tinent Adjunt a la companyia de Calp; Bruno Ramos Batista, comandant cap del Lloc de la Guàrdia Civil de Moraira; José Antonio Fernández de la Propietària, representant de la Policia Autonòmica; i Mª Luisa Rodríguez Barriada, Inspectora cap de la Policia Autonòmica.

De la mateixa manera, s’han mantingut reunions amb el Consell de Policia a fi de tractar temes relatius a grafitis, vandalisme, reforç de punts conflictius i augment de la seguretat. Entre altres temes, s’ha tractat la implantació de nous sistemes de seguretat, com a càmeres de vigilància en espais públics per a evitar desperfectes i altres actes delictius.

 

Noticia en castellano

Esta semana ha tenido lugar la Junta Local de Seguridad para prevenir y coordinar actuaciones futuras en materia de seguridad. Entre los asuntos tratados, se han repasado los datos de criminalidad, los análisis de la delincuencia del municipio y propuestas de mejora, así como medidas de seguridad y medidas sanitarias en la preparación de actos festivos. Además, se han coordinado los dispositivos y refuerzos necesarios con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Local, Guardia Civil, Policía Autonómica, etc.

En la comparativa respecto al último año hábil, los números indican que Teulada Moraira ha mejorado en seguridad, pues la incidencia de delincuencia ha bajado y, mensualmente, sigue disminuyendo de manera acentuada.

El alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha querido mostrarse satisfecho por “la progresiva y continuada disminución de la incidencia de actos delictivos. Agradeciendo siempre la labor de los cuerpos de seguridad”. Respecto a la coordinación y prevención, Llobell ha remarcado que “de cara a futuros eventos, está todo previsto, aunque continuamos haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual de cada ciudadano para poder seguir disfrutando de las fiestas con normalidad”.

A esta reunión ha asistido el alcalde de Teulada Moraira y presidente, Raúl Llobell, y como vocales: Rosana Caselles Llobell, concejala de Fiestas; José Antonio Bisquert Llobell, concejal de Servicios Generales; Almudena Rodríguez Bas, secretaria del Ayuntamiento de Teulada; Carlos Murias López, jefe en funciones de la Policía Local;  Jorge Gorgés Fernández, Vicesecretario General de la Subdelegación del Gobierno en Alicante; José Hernández Mosquera, coronel jefe de la Comandancia de Alicante; Jerónimo Pacheco Polo, comandante jefe de la Compañía de Calpe; Rogelio Molina García, teniente Adjunto a la compañía de Calpe; Bruno Ramos Batista, comandante jefe del Puesto de la Guardia Civil de Moraira; José Antonio Fernández de la Dueña, representante de la Policía Autonómica; y Mª Luisa Rodríguez Barriada, Inspectora jefe de la Policía Autonómica.

Del mismo modo, se han mantenido reuniones con el Consejo de Policía a fin de tratar temas relativos a grafitis, vandalismo, refuerzo de puntos conflictivos y aumento de la seguridad.  Entre otros temas, se ha tratado la implantación de nuevos sistemas de seguridad, como cámaras de vigilancia en espacios públicos para evitar desperfectos y otros actos delictivos.